27 augustus 2015 - De officiële opening en ingebruikname van de "HUISKAMER van WAARDER"

Als laatste onderdeel van de nieuwbouw Maxima locatie fase 2 in Waarder, is donderdagmiddag 27 augustus, op feestelijke en officiële wijze, de zaal geopend en in gebruik gesteld. De zaal, met als naam "de Huiskamer van Waarder", is de locatie geworden waar Welzijnsstichting Kerverland de activiteiten welke voorheen in de Kerverlandzaal plaatsvonden, gaat voortzetten en verder ontplooien. In aanwezigheid van twee oprichters van het oorspronkelijke Kerverland, de heren Wolter Vrijhof en Gijs van Selm, beschreef de voorzitter van Welzijnsstichting Kerverland Jan de Groot, een stukje geschiedenis van Kerverland en de weg welke uiteindelijk heeft mogen leiden naar deze nieuwe "Huiskamer van Waarder". Vervolgens was het woord aan Vincent van Luit, directeur van de Woningbouwvereniging Reeuwijk, die nog eens onderstreepte dat dit alles kon worden gerealiseerd dankzij een goed en nauw samenwerkingsverband tussen alle partijen. Burgemeester Christiaan van der Kamp benadrukte en sprak zijn waardering uit over het resultaat van deze samenwerking en de vele vrijwilligers die zich hiervoor eveneens bijzonder hebben ingespannen.
(83 foto's)

Terug > Menu