9 mei 2016 - Jubileumoptreden t.g.v. het 40-jarige Kurverkoor, m.m.v. de Herman Singers

Het in 1976 opgerichte, en nu dus inmiddels veertigjarige Kurverkoor, is in Waarder ontstaan uit het enthousiastme voor de optredens van een koor uit Bodegraven en is begonnen onder leiding van dirigente Mw. L. Göbel-van der Werken. In de huidige samenstelling telt het koor 27 leden en wordt het, o.l.v. dirigent Ad van Pelt, ook al weer 21 jaar muzikaal op het orgel ondersteund door Esther Dijkstra. Ter gelegenheid van dit heuglijke veertigjarig bestaan was er maandagavond 9 mei 2016, in samenwerking met de bekende Herman Singers, een feestelijk optreden van het Kurverkoor in een, met ruim 120 bezoekers, bomvolle Huiskamer van Waarder. Het Kurverkoor heeft veel trouwe leden, hetgeen wel blijkt uit het feit dat het oudste lid, dhr. J. Hoogendoorn, alweer zeven en twintig jaren zijn partij meezingt. Iedereen is van harte welkom op de zangrepetities op de maandagavonden van 19.00 uur tot 20.00 uur in de Huiskamer van Waarder, waarmee het koor, na de zomerstop, in september weer hoopt te beginnen.
(30 foto's)

Terug