Zaterdag 26 september 2020 - Burendag in de 'Huiskamer van Waarder'

Enkele vrijwilligers/bewoners van de Máximalocatie in Waarder hebben zich ingezet om voor hun senioren-medebewoners een gezellige samenkomst op Burendag te organiseren. De tafels en stoelen waren allemaal hergegroepeerd en voor allen die te kennen hadden gegeven te komen waren er naamkaartjes op de tafels geplaatst om op die manier rekening te kunnen houden en te voldoen aan de coronavoorschriften. Er was koffie of thee met een heerlijk stukje gebak of appeltaart, er werden weer veel wetenswaardigheden uitgewisseld en voor alle bezoeksters en bezoekers was er een fraaie bloem aan het eind van de gezellige bijeenkomst. Het mag gezegd worden dat de organisatoren een pluim verdienen voor hun idee en inspanningen. (14 foto's)

Terug > Menu
  Bezoekers t/m  22/10/21 - 19.08 :    250