De leden van biljartvereniging 'Kerverland' spelen twee middagen in de week in de 'Huiskamer van Waarder'

Biljartvereniging 'Kerverland' dankt zijn naam aan de oprichting op 2 oktober 1982 in de zaal van het Kerverland woningcomplex door de heren Kruft en Bakelaar. De vereniging is begonnen met acht leden, t.w. de heren Borsje, Davids, Buys, Van Eijk, Man, Kruft, Grolleman en Cees Bakelaar als voorzitter. Tot en met de opening van de nieuwe zaal, de 'Huiskamer van Waarder', in augustus 2015 heeft de vereniging gebruik kunnen maken van het biljart in de Kerverland zaal. Met ingang van de opening van de 'Huiskamer', en de nieuwe bestemming die de Kerverland zaal daarna heeft gekregen, is ook de biljartvereniging mee verhuisd. De 'Huiskamer van Waarder' wordt beheerd en verhuurd door 'Stichting Huiskamer van Waarder' en de biljart-vereniging huurt deze faciliteit voor de maandag- en de vrijdagmiddagen, de vaste verenigingsmiddagen.
Biljartvereniging 'Kerverland' telt een gefixeerd maximum aantal van tien leden. Dit aantal wordt als vaste limiet aangehouden omdat daarmee binnen de beperkte tijd van een speelmiddag alle leden aan de beurt kunnen komen om hun partij te spelen.
(28 foto's)

Terug